hosting khong gioi han

Hosting SSD - Không giới hạn

Hosting linux

Star -Gói 1A-

36.000đ/tháng 46.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 500MB

Băng thông/tháng: 10GB

FTP Account: 0

MySQL: 1

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: 1

Alias/Park Domain: 1

Email POP3/webmail: 5

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay
Hosting linux

Starup -Gói 2A-

49.000đ/tháng 60.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 1000MB

Băng thông/tháng: 30GB

FTP Account: 0

MySQL: 1

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: 1

Alias/Park Domain: Unlimited

Email POP3/webmail: 10

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay
Hosting linux

Doanh nghiệp -Gói 3P-

68.000đ/tháng 90.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 12000MB

Băng thông/tháng: 50GB

FTP Account: Unlimited

MySQL: 1

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: 1

Alias/Park Domain: Unlimited

Email POP3/webmail: 20

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay